Vispārīgie noteikumi

 

1. DEFINĪCIJAS 
1.1. PārdevējsAPB “APRANGA”, Lietuvā reģistrēts uzņēmums, juridiskā adrese Ukmergės iela 362, Viļņa, juridiskās personas kods 121933274, uzņēmuma PVN maksātāja numurs LT219332716. Pārdevēja kontaktinformācija ir norādīta vietnes sadaļā “Palīdzība un informācija”.
1.2. Interneta veikalstiešsaistes veikals, kas pieejams adresē www.soulz.lv.
1.3. Pircējs persona, kas pasūta vai iegādājas preces Interneta veikalā.
1.4. Darba dienajebkura nedēļas diena, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, kas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem ir brīvdienas.
1.5. Personas datipircēja dati, kas norādīti Konfidencialitātes politikā.
1.6. Konfidencialitātes politikaPārdevēja apstiprināts dokuments, kurā izklāstīti galvenie Personas datu vākšanas, uzkrāšanas, apstrādes un glabāšanas noteikumi, kā arī citi ar Interneta veikala izmantošanu saistīti aspekti.
1.7. Noteikumišie Noteikumi preču iegādei Interneta veikalā.
1.8. Kontskonts, kas izveidots, Pircējam reģistrējoties Interneta veikalā, kurā tiek glabāti Pircēja sniegtie personas dati un dati par Interneta veikalā veiktajiem Pircēja pasūtījumiem. 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
2.1. Šie Noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs gan Pircējam, gan Pārdevējam. Noteikumi attiecas uz Pircēja un Pārdevēja tiesībām un pienākumiem, citiem pirkuma līguma noteikumiem, kā arī nosacījumiem pirkšanai Interneta veikalā. Ieteicams uzmanīgi izlasīt šos Noteikumus un Konfidencialitātes politiku un pārliecināties, ka saprotat tos pareizi. Ja jūs nepiekrītat Noteikumu un Konfidencialitātes politikas noteikumiem, jums nevajadzētu izmantot Interneta veikalu.
2.2. Iepirkties Interneta veikalā ir tiesības šādām personām:
- rīcībspējīgas fiziskās personas, t. i., personas, kas vecākas par 18 gadiem un kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;
- nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi ar saviem ienākumiem rīkojas patstāvīgi;
- juridiskas personas, kas darbojas ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību; 
- iepriekš norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.

2.3. Veicot pasūtījumu Interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka viņam/viņai ir tiesības iegādāties preces Interneta veikalā.
2.4. Reģistrējot Kontu Interneta veikalā, iesniegto datu pareizības apstiprināšanai Pircējam tiek nosūtīts e-pasts ar lūgumu apstiprināt iesniegtos datus. 
2.5. Preces tiek uzskatītas par pasūtītām, kad Pircējs uz Pircēja norādīto e-pasta adresi saņem apstiprinājumu, ka Pārdevējs ir uzsācis pasūtījuma izpildi. Ja Pircējs izvēlas veikt samaksu pasūtījuma veikšanas brīdī, pasūtījuma izpilde sākas ar summas ieskaitīšanu Pārdevēja bankas kontā. 

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Likumīgās atteikuma tiesības
Pircējam, kurš veic pirkumu Interneta veikalā, ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, nenorādot iemeslu. Atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, iegūst preces fiziskā valdījumā vai, ja vienā pasūtījumā preces ir vairākas, bet piegādātas atsevišķi – pēc 14 dienām no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, iegūst fiziskā valdījumā pēdējo preci.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāpiesakās savā Kontā un Pasūtījumu sadaļā jāsniedz informācija par atgriešanu. Gadījumā, ja Pircējs ir iegādājies preces kā viesis, nereģistrējot Kontu, viņš/viņa var paziņot Pārdevējam par atgriešanu, izmantojot saiti, kas Pircējam nosūtīta pa e-pastu, informējot par preču piegādi. Pircējs var izmantot atteikuma veidlapu, kas atrodama šo Noteikumu pielikumā, taču tas nav obligāti. Lai ievērotu atteikuma termiņu, ir pietiekami nosūtīt Pircēja paziņojumu par Pircēja atteikšanās tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Ja Pircējs nolemj izmantot savas tiesības atcelt pirkuma līgumu, Pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc Pircēja paziņojuma par atcelšanu saņemšanas jāatmaksā Pircējam visa saņemtā summa, ieskaitot maksu par preču pārvadāšanu, bet izslēdzot jebkādas papildu izmaksas, kas rodas, Pircējam izvēloties piegādes veidu, kas nav parastais lētākais piegādes veids, kuru piedāvā Interneta veikals. Ja preces tiek atgrieztas citādā veidā, nevis kā norādīts Noteikumu 3.5. punktā, tiešās atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

Atmaksa tiek veikta ar tādu pašu metodi, kādu Pircējs izmantojis norēķinoties, nauda tiek atmaksāta Pircēja bankas kontā, no kura tika veikts maksājums par precēm. Pārdevējs neuzņemas atbildību par atmaksas neveikšanu vai maksājuma par atgrieztajām precēm kavējumu, ja Pircējs ir sniedzis nepareizu atmaksai nepieciešamo informāciju. Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc dienas, kad Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam savu anulēšanas pieprasījumu, jānosūta preces atpakaļ vai jānodod tās atpakaļ kādā no Interneta veikala vietnē uzskaitītajiem veikaliem (ja tādi ir).

Pārdevējs ietur atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preces atpakaļ, vai arī līdz brīdim, kad Pircējs ir iesniedzis pierādījumus par preču nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazinājumu jebkādu tādu darbību dēļ, kas nav bijušas nepieciešamas, lai noteiktu lietas veidu, īpašības un funkcionalitāti.

3.2. Nosacījumi Preču atgriešanai saskaņā ar 3.1. punktu 
Pircējs var izmantot iepriekš 3.1. punktā minētās tiesības, ja ir izpildīti visi turpmāk norādītie nosacījumi: 
- prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies;
- prece nav valkāta un ir saglabājusi savas patēriņa īpašības;

- prece tiek atgriezta ar neskartām visām iekšējām un ārējām birkām, aizsargplēvēm u. c., kas bijušas uz preces pirkšanas brīdī, t. i., tās nav sagrieztas, noņemtas utt. Ja birkas noņemšana bijusi nepieciešama, lai preces vizuāli pārbaudītu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt preces bez birkām, ja Pārdevējs var pierādīt, ka to atjaunošana radīs papildu izdevumus (jaunas birkas izgatavošana un apstiprināšana) vai birku nevar atjaunot un preces oriģinalitāte tiks zaudēta.

Pircējam, izmantojot tiesības atkāpties no līguma saskaņā ar 3.1. punktu, nav tiesību iepriekš 3.1. punktā noteiktajā kārtībā atgriezt preces, kas pēc piegādes tikušas izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aprūpes vai higiēnas iemeslu dēļ, piemēram, peldkostīmus, apakšveļu un tamlīdzīgas preces.

3.3. Izmēra maiņa
Ja Pircējam nepieciešama cita izmēra prece, Pircējs var atgriezt preci un saņemt atmaksu, pasūtīt nepieciešamā izmēra preci, izņemot norādītās preces, kuras Pircējam nav tiesību apmainīt/atgriezt saskaņā ar likumu. Šādā gadījumā Pircējam jāatgriež nepareizā izmēra prece. Piemērojami pārējie 3.1. – 3.2. punktu noteikumi.

3.4. Tiesības atgriezt bojātas preces
Ja Pircējs uzskata, ka saņemtās preces ir nekvalitatīvas, Pircējam ir tiesības 2 gadu laikā pēc piegādes datuma iesniegt pieprasījumu Pārdevējam. Šādā gadījumā Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu vai pa tālruni, izmantojot Interneta veikala tīmekļa vietnes sadaļā “Palīdzība un informācija” publicēto informāciju, jānorāda savi dati, piemēram, vārds, uzvārds, iemesls preču atgriešanai, pasūtījuma numurs vai samaksu par precēm apstiprinošā rēķina numurs, kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese) un bankas rekvizīti (konta numurs, bankas nosaukums un kods), ja Pircēja samaksāto summu (vai tās daļu) jāatmaksā Pircēja bankas kontā. Mēs rūpīgi pārbaudīsim atpakaļ atsūtīto preci un saprātīgā termiņā paziņosim jums pa e-pastu, ja prece tiks nomainīta vai tiks veikta atmaksa (kā nepieciešams). 
Prece tiek uzskatīta par kvalitatīvu preci, ja: i) prece atbilst Interneta veikalā norādītajam aprakstam un īpašībām; ii) prece ir piemērota normālai lietošanai tāpat kā citas tāda paša veida preces; un iii) preces kvalitāte un īpašības ir tādas, kādas var sagaidīt no citām tāda paša veida precēm.

Interneta veikalā pārdotās preces, jo īpaši ar rokām izgatavotās preces, var būt izgatavotas no dabīgiem materiāliem. Dažas īpašības, piemēram, maliņas izmaiņas, adījuma vai krāsas faktūra, netiek uzskatītas par defektiem. Precēm tiek izvēlēti augstākās kvalitātes materiāli, taču to dabiskās īpašības ir neizbēgamas, tās ir jāpieņem kā preces dabiskā izskata sastāvdaļa.
Pircējs var iesniegt pieprasījumu Pārdevējam un atgriezt preci nosūtīt tās, izmantojot Omniva pašapkalpošanās termināļus. Pārdevējs rūpīgi pārbauda atpakaļ nosūtīto preci un saprātīgā termiņā pa e-pastu informē Pircēju, vai tiks izpildīts kāds no iepriekš norādītajiem Pircēja pieprasījumiem. Atmaksa tiek veikta vai prece tiek apmainīta 14 dienu laikā pēc dienas, kad nosūtīts e-pasts, kas apstiprina naudas atmaksu/apmaiņu.
Ja Pircējs pieprasa atmaksu un šāds pieprasījums ir pamatots, tiek atmaksāta visa Pircēja samaksātā summa, ieskaitot piegādes maksu un sūtījuma atgriešanas izmaksas. Atmaksa tiek veikta ar to pašu metodi, kādu Pircējs izvēlējies preču iegādei.

3.5. Atgriešanas metodes 
Pircējs var atgriezt preces jebkurā no Pārdevēja veikaliem, kas norādīti Interneta veikala tīmekļa vietnē (parastais un lētākais Interneta veikala piedāvātais piegādes veids), vai nosūtīt tās, izmantojot Omniva pašapkalpošanās termināļus. Atgriežot preces kādā no iepriekšminētajiem veidiem, atgriešana ir bez maksas. 

3.6. Pircējam jāapmaksā un jāpieņem iegādātās preces šajos Noteikumos izklāstītajā kārtībā. Ja Pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces bez pamatota iemesla, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas. Pircējam jāsedz arī kurjera pieprasītās izmaksas, ja Pircējs nepieņem preces ar kurjeru saskaņotajā laikā.

3.7. Pircējam jāsargā viņam/viņai piešķirtos Konta pieteikšanās datus, viņš/viņa nedrīkst tos atklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par šādu datu saglabāšanu un uzņemas atbildību par visām darbībām (datu pārraide, veiktie pasūtījumi, patērētāju komentāri utt.), kas tiek veiktas Interneta veikalā, piesakoties Kontā, kā arī par šādu darbību sekām. Pieteikšanās datu nozaudēšanas gadījumā Pircējam nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam pa tālruni vai pa e-pastu, izmantojot tīmekļa vietnes sadaļā “Palīdzība un informācija” norādīto informāciju. 

3.8. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Interneta veikalā iesniegtie Pircēja dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Šādu datu izmaiņu gadījumā Pircējam jāaktualizē tos sadaļā Mans konts vai jāinformē Pārdevējs par izmaiņām pa tālruni vai pa e-pastu, izmantojot tīmekļa vietnes sadaļā “Palīdzība un informācija” norādīto informāciju. Pārdevējs nekādos apstākļos neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Pircējam un/vai trešajām personām radušies sakarā ar to, ka Pircējs nav iesniedzis aktuālus un/vai pilnīgus personas datus vai atjauninājis/papildinājis datus to izmaiņu gadījumā. Ja Interneta veikala izmantošanai Pircējs ir sniedzis trešo personu personas datus, Pircējs uzņemas atbildību par šādu datu sniegšanas un izmantošanas likumību.

3.10. Ja rodas jebkādas problēmas sakarā ar Interneta veikalā iegādātajām precēm, Pircējs var vērsties pie Pārdevēja pa tālruni vai pa e-pastu, izmantojot Interneta veikala sadaļā “Palīdzība un informācija” norādīto informāciju. Turklāt Pircējs var iesniegt pieteikumu/sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, e-pasts: [email protected], tālr. 65452554, tīmekļa vietne: www.ptac.gov.lv) vai aizpildīt pieteikuma veidlapu tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā vietnē ec.europa.eur/odr/.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pārdevējs nodrošina Pircējam Interneta veikala pakalpojumu izmantošanu, kuru nosacījumi ir noteikti šajos Noteikumos un citos Interneta veikalā publicētajos noteikumos. 
4.2. Gadījumā, ja Pircējs ir samaksājis par precēm, bet nav iespējams ar viņu sazināties, pamatojoties uz izvēlēto piegādes veidu, Pircēja pasūtījums tiek atcelts un atdots atpakaļ Pārdevējam.
4.3. Pārdevējam jāpiegādā preces saskaņā ar šiem Noteikumiem Pircēja izvēlētajā veidā.
4.4. Gadījumos, kad Pārdevējs nevar piegādāt Interneta veikala pasūtītās preces tādu neparedzētu iemeslu dēļ, kas saistīti ar piegādātājiem, vai tāpēc, ka prece nav noliktavā, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma līgumu, paziņojot par to Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam citu tādas pašas vai augstākas kvalitātes un vērtības preci, par to informējot Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju. Ja Pircējs atsakās aizstāt pasūtījumā norādīto preci, Pārdevējs 5 darba dienu laikā atmaksā samaksāto summu uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums. Ja 2 (divu) darba dienu laikā no piedāvājuma iesniegšanas Pircējs apstiprina mainīt Pārdevēja piedāvāto preci, Pārdevējs apņemas samaksāt no tā izrietošo cenu starpību. Ja Pārdevējs nespēj piedāvāt Pircējam līdzīgu tādas pašas vai augstākas kvalitātes un vērtības preci, pasūtīto preču saraksts tiek koriģēts, izņemot no pasūtījuma preces, kuras Pārdevējs nevar piegādāt, atmaksājot Pircēja samaksāto summu. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma izmaiņām un turpmāko izpildi.

4.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā izņemt preces no Interneta veikala un mainīt jebkādu Interneta veikalā esošo informāciju vai izņemt to. Pārdevējs pieliek visas pūles, lai izpildītu visus Pircēja pasūtījumus, tomēr var rasties izņēmuma situācijas, kad pasūtījums jāatceļ pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas, un Pārdevējs patur tiesības to atcelt jebkurā laikā.
4.6. Ja Pircējs izlemj atcelt pirkuma līgumu un paziņo par to Pārdevējam šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktajā kārtībā, Pārdevējam jāatmaksā Pircēja samaksāto summu šo Noteikumu 3. sadaļā izklāstītajā kārtībā. 
4.7. Ja Pircējs pārkāpj šos Noteikumus, mēģina radīt kaitējumu Interneta veikala darbības stabilitātei un drošībai vai citādi pārkāpj Lietuvas tiesību aktus, Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircējam Interneta veikala izmantošanu vai anulēt Pircēja kontu bez brīdinājuma. Jebkurā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas saistīts ar uzbrukumu informācijas sistēmām, vīrusiem vai citu programmatūru, ļaunatūru u. c., kas var ietekmēt Interneta veikalu izmantojošo fizisko personu datorus, IT aprīkojumu, datus vai materiālus dēļ Interneta veikala satura izmantošanas vai lejupielādes, vai tīmekļa vietnēm, uz kurām tajā tiek nodrošinātas saites.

4.8. Ja Interneta veikalā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm un trešo personu informācija, šādas saites tiek nodrošinātas tikai informācijai un Pārdevējs nekontrolē šādas tīmekļa vietnes neatkarīgi no to satura un tajās sniegtās informācijas. Tāpēc Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas no to izmantošanas.

5. PASŪTĪJUMI
5.1. Interneta veikalā norādītā preču cena no pasūtījuma veikšanas brīža ir galīga un saistoša gan Pircējam, gan Pārdevējam, izņemot acīmredzamu kļūdu gadījumus. Ja Pārdevējs konstatē, ka jebkuras Pircēja pasūtītās preces cena nav pareiza, Pārdevējam cik drīz vien iespējams jāinformē Pircējs, lai Pircējs varētu izvēlēties apstiprināt pasūtījumu ar pareizo cenu vai atcelt pasūtījumu. Gadījumā, ja Pārdevējs nespēj sazināties ar Pircēju, pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu, un visas Pircēja samaksātās summas tiek atgrieztas. Cenas var tikt mainītas jebkurā laikā, tomēr, izņemot iepriekš minētos apstākļus, šīs izmaiņas neietekmē pasūtījumus, par kuriem Pārdevējs ir nosūtījis pasūtījuma apstiprinājumus. Visas cenas Interneta veikalā tiek norādītas euro, ieskaitot PVN. Cenu palielina par preču piegādes maksu, kas ir atkarīga no izvēlētā piegādes un apmaksas veida.
5.2. Pircējs var pasūtīt un iegādāties preces Interneta veikalā kādā no šādiem veidiem:
- reģistrējoties Interneta veikalā un izveidojot Kontu. Pircējam jāsniedz visi reģistrācijai nepieciešamie dati. Pircējs var pieteikties Kontā, ievadot reģistrācijā norādīto e-pastu un Pircēja paroli;
- bez reģistrācijas, un tādā gadījumā Pircējam jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un piegādes adrese. 

5.3. Pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts Pircējam uz e-pasta adresi, kas norādīta, pasūtot preces. 

6. CENAS UN APMAKSA 
6.1. Samaksa par precēm tiek veikta tieši ar norēķinu karti (Visa vai Mastercard).
6.2. Pircējam par preci jāsamaksā uzreiz. Pasūtījums tiks izveidots, ja Pircējs samaksājis par precēm.
6.3. Pēc pasūtījuma saņemšanas tiek veikta Pircēja kartes autorizācija, lai pārliecinātos, ka kartē ir pietiekami daudz līdzekļu maksājuma darījumam. 
6.4. Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī noklikšķinot uz “Maksāt”, Pircējs apstiprina, ka ir maksājumu kartes īpašnieks. 
6.5. Maksājumu kartes pārbauda un autorizē kartes izdevējs, tomēr, ja karte nav autorizēta, Pārdevējs neatbild par jebkādu kavēšanos vai piegādes neizdošanos. 
6.6. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs izraksta rēķinu elektroniski. 
6.7. Kad Pircējs apmaksā vai atgriež pasūtījumu tiešsaistes veikalā ar bankas pārskaitījumu Latvijā, var tikt piemērota bankas noteiktā papildu maksa par bankas pārskaitījumu. Šīs ar bankas pārskaitījumu Latvijā saistītās papildu izmaksas sedz Pircējs.

7. PREČU PIEGĀDE UN SAŅEMŠANA
7.1. Pērkot preces Interneta veikalā, Pircējam jāizvēlas piegādes veids un jānorāda precīza piegādes adrese.
7.2. Ja Pircējs pats nevar preces saņemt un preces ir tikušas piegādātas norādītajā adresē saskaņā ar pārējo Pircēja sniegto informāciju, Pircējs nav tiesīgs apgalvot, ka preces ir piegādātas nepareizam saņēmējam.
7.3. Preces no Interneta veikala var piegādāt tikai Latvijā.
7.4. Piegādes veidi un maksa:
- saņemšana Interneta veikala tīmekļa vietnē norādītajos veikalos (lētākā metode tajās pilsētās, kurās veikali atrodas): bez maksas, šobrīd nav iespējama;
- saņemšana Omniva pašapkalpošanās termināļos: bez maksas, ja pasūtījuma vērtība pārsniedz 89 EUR, ja pasūtījuma vērtība nepārsniedz 89 EUR, tad piegādes cena ir 1,99 EUR*;

- saņemšana LP Express pašapkalpošanās termināļos Cirkle K degvielas uzpildes stacijās: bez maksas, ja pasūtījuma vērtība pārsniedz 89 EUR, ja pasūtījuma vērtība nepārsniedz 89 EUR, tad piegādes cena ir 1,99 EUR*;
- piegāde ar kurjeru: bez maksas, ja pasūtījuma vērtība pārsniedz 89 EUR, ja pasūtījuma vērtība nepārsniedz 89 EUR, tad piegādes cena ir 1,99 EUR*;
* Cenas var mainīties atkarībā no aktuālajiem partneru piedāvājumiem. Piegādes cena tiek piemērota katram pasūtījumam.
Precīza piegādes maksa tiek norādīta Interneta veikalā pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas piegādes maksa netiek mainīta. 
7.5. Paredzamo piegādes termiņu norāda preču aprakstā, un tas var mainīties. 

7.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes termiņa neievērošanu, ja preču piegāde nav izdevusies vai kavējas Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
7.7. Saņemot preces, Pircējam jāpārbauda iepakojuma stāvoklis (jāpārbauda, vai ārējais iepakojums nav bojāts) un jāparaksta pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Kad Pircējs ir parakstījis pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka pasūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana jebkādu iepakojuma bojājumu (saburzīts, slapjš vai citādi sabojāts), Pircējs to atzīmē pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā; ja pasūtījumu piegādā ar kurjeru, tiek izsniegts akts par iepakojuma bojājumiem, par kuriem jāpaziņo Pārdevējam. Ja Pircējs neveic minētās darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču bojājumiem un nepilnīga pasūtījuma piegādi, ja šādu neatbilstību var konstatēt, vizuāli pārbaudot preces. Saņemot preces pašapkalpošanās termināļos un pamanot neatbilstību, Pircējam nekavējoties par to jāpaziņo Pārdevējam. 

7.8. Interneta veikalā pārdoto preču raksturojums tiek norādīts visu preču aprakstos. Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikalā esošo preču krāsas, formas vai citu īpašību neatbilstību faktiskajam preču izmēram, krāsai un formai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ. 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE
Pircēja iesniegtie personas dati jāapstrādā saskaņā ar Konfidencialitātes politiku.

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 
9.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt un papildināt šos Noteikumus un pārējos ar tiem saistītos dokumentus. Visi Noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie publicēti Interneta veikalā. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, Pircējam ir tiesības atteikties no grozījumiem un papildinājumiem, tomēr šādā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izmantot Interneta veikalu. Tiek piemērota aktuālā Noteikumu redakcija, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. 
9.2. Puses tiek atbrīvotas no saistību izpildes saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja saistību izpildi kavē tādi neparedzēti apstākļi, kurus Puses nevar ietekmēt, kā noteikts tiesību aktos.
9.3. Pārdevējs vai trešās puses satura piegādātājs ir visu autortiesību un pārējo intelektuālā īpašuma tiesību uz visu Interneta veikala tekstuālo un grafisko saturu īpašnieks. Interneta veikala satura izmantošana un izplatīšana ir aizliegta, ja vien Pārdevējs nav tam devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

9.4. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus un tiek bez nosacījumiem atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs nav rūpīgi iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan tam ir tikusi dota iespēja to izdarīt. 
9.5. Tiesiskās attiecības, kas izriet no šiem Noteikumiem, reglamentē Latvijas tiesību akti. Visas domstarpības, kas rodas šo Noteikumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīds tiek risināts Latvijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
9.6. Jebkura persona, kas izmanto Interneta veikalu, piekrīt, ka saziņa ar Pārdevēju notiks galvenokārt elektroniski. Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa e-pastu vai sniedz informāciju, publicējot to Interneta veikala tīmekļa vietnē. Pircējs visus paziņojumus un pieprasījumus nosūta pa e-pastu vai zvanot uz tālruņa numuru, kas norādīts Interneta veikala sadaļā “Palīdzība un informācija”.