Privātuma paziņojums


 

APB Apranga
PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS
attiecībā uz tīmekļvietnēm www.soulz.lt  / www.soulz.l / www.soulz.ee
un SOULZ mobilo lietotni


 

Pēdējo reizi atjaunināts 2024. gada 13. februārī.

Izprotam personas datu aizsardzības nozīmi, tāpēc cienām un aizsargājam jūsu privātumu un personas datus. APB Apranga (turpmāk – Sabiedrība vai mēs/mūs/mums) aizsargā informāciju par jums un apstrādā datus saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR1) un citiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Šajā privātuma paziņojumā (turpmāk – Privātuma paziņojums) sniegsim atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem – kā vācam, izmantojam un glabājam informāciju par jums. Izmantojot tīmekļvietnes www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee (turpmāk – Tīmekļvietne) un mobilo lietotni SOULZ (turpmāk – Mobilā lietotne), varēsiet arī iepazīties ar savām kā datu subjekta tiesībām, sīkdatņu informāciju un personas datu apstrādi.

Ja izmantojat Tīmekļvietni un/vai Mobilo lietotni, pieņemam, ka esat iepazinies ar šajā Privātuma paziņojumā sniegto informāciju un piešķirat Sabiedrībai tiesības apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar Privātuma paziņojumā izklāstītajiem noteikumiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un laiku pa laikam apmeklējiet mūsu Tīmekļvietni un/vai Mobilo lietotni, lai iepazītos ar jaunāko tur publicētā Privātuma paziņojuma versiju.

      1. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBU?

Personas datu, kas tiek apstrādāti, administrējot Tīmekļvietni un Mobilo lietotni, pārzinis ir APB Apranga, juridiskās personas kods: 121933274, biroja adrese: Ukmergės g. 362, Viļņa.

      2. KĀDU INFORMĀCIJU VĀCAM PAR JUMS UN KĀPĒC?

Kāpēc vācam informāciju par jums?

Kādu informāciju vācam par jums?

Kāpēc mums ir tiesības vākt jūsu sniegto informāciju?

Cik ilgi izmantojam vai glabājam informāciju par jums?

Noslēdzam ar jums un izpildām pirkuma un pārdošanas līgumus, pildām saistītos nodokļu pienākumus un sniedzam informāciju saistībā ar līguma izpildi, preču pasūtīšanu, atdošanu, maksājumiem un administrēšanu. Saskaņā ar pirkuma noteikumiem nepilngadīgām personām vecumā no 14 līdz 18 gadiem ir tiesības veikt pirkumus interneta veikalā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot, ja viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem.

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes veids, piegādes adrese, pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas veids un maksājumu informācija, neobligātā informācija – pašnodarbinātā numurs, PVN maksātāja reģistrācijas numurs.

Noslēdzam ar jums līgumu un pildām līgumsaistības (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), un mums ir jāapkopo informācija saskaņā ar likumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Līguma darbības laikā un piecus (5) gadus pēc līguma izbeigšanas.

Nodrošinām kontu Tīmekļvietnē un Mobilajā lietotnē, kā arī to nepārtrauktu darbību. Kontu var izveidot personai, kura ir vismaz 14 gadus veca.

Vārds, uzvārds, dzimums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes veids, piegādes adrese, konta pieteikšanās dati, darbības kontā, tostarp klienta preferences, saglabāts iepirkumu saraksts un pārlūkošanas tehniskie dati (IP adrese, pieteikšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas veids un maksājumu informācija, pēc izvēles – atrašanās vietas informācija (piemēram, valsts, GPS koordinātas, ģeogrāfiski ierobežotas teritorijas u. c.). Lojalitātes kartes dati, dzimšanas datums, bankas konts atmaksai, maksājumu kartes informācija.

Mums ir jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Konta reģistrēšanai un administrēšanai nepieciešamie personas dati tiek apstrādāti, kamēr tiek izmantots konts. Ja klients nepiesakās savā kontā Tīmekļvietnē un Mobilajā lietotnē divus (2) gadus pēc kārtas, konts tiek dzēsts. Piekrišana attiecībā uz konta reģistrāciju tiek glabāta vienu (1) gadu pēc piekrišanas termiņa beigām.

Pieprasāt rēķinu.

Juridiskās personas pārstāvja vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, pasta indekss.

Noslēdzam ar jums līgumu un pildām līgumsaistības (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), un mums ir jāapkopo informācija saskaņā ar likumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

 

10 (desmit) gadus pēc rēķina izrakstīšanas.  

Informējam jūs par Sabiedrības pārdotajiem produktiem, kas jums ir svarīgi, nosūtot jaunumus, izmantojot jūsu izvēlēto kanālu (e-pastu, SMS, InApp un Mobilās lietotnes paziņojumus). Tikai personas, kuras vecākas par 14 gadiem, var abonēt jaunumus.

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piekrišanas saņemšanas vai atsaukšanas dati, klientam nosūtītā saziņas informācija, izvēle kontā par jaunumu saņemšanas veidu.


 

Jebkurā laikā varat atteikties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās saites saņemtajā e-pastā.

Piekrišanu var sniegt tikai personas, kuras ir sasniegušas 14 gadu vecumu.


 

 

Piekrītat, ka izmantojam informāciju par jums (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts un Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma 81. panta 1. punkts). Tomēr saskaņā ar Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma 81. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem un bez jūsu piekrišanas varam apstrādāt jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkos saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, īstenojot savas kā datu pārziņa leģitīmās intereses.

 

Trīs (3) gadus pēc piekrišanas sniegšanas, ja vien neatsaucat savu piekrišanu šajā laikposmā.

Nosūtītie paziņojumi tiek glabāti divus (2) gadus no nosūtīšanas dienas.

Aicinām jūs piedalīties aptaujās par mūsu produktiem un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Aptaujās var piedalīties tikai personas, kuras ir vecākas par 14 gadiem.

Lai sazinātos ar jums un noskaidrotu jūsu viedokli un vērtējumus, vācam šādus jūsu datus: e-pasta adresi, pārdoto produktu vai sniegto pakalpojumu novērtējumu un jūsu vārdu un/vai uzvārdu, kas nav obligāti.

Mums ir leģitīmas intereses pēc pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšanas jautāt par preču un pakalpojumu kvalitāti (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai mums ir jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

Glabāsim datus divus (2) gadus pēc aptaujas uzaicinājuma izsūtīšanas; kad šis glabāšanas periods beigsies, dati tiks anonimizēti, lai tos nebūtu iespējams saistīt ar noteiktu personu.

 

Nosūtāt mums pieprasījumu, ierosinājumu vai sūdzību, izmantojot vispārīgu e-pasta adresi, vai iesniedzat to, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kontus vai citus elektroniskās saziņas kanālus.

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, tālruņa numurs, pieprasījuma priekšmets, pieprasījuma saņemšanas laiks, pieprasījuma saturs, pieprasījumam pievienotie pielikumi, sarakstes vēsture, cita sniegtā informācija saistībā ar iesniegto pieprasījumu, atbilde uz pieprasījumu.

Mums ir leģitīmas intereses (izskatīt jūsu pieprasījumus, lūgumus vai sūdzības) (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Viens (1) gads no lūguma, ierosinājuma vai sūdzības iesniegšanas dienas.

 

Ierakstām tālruņa sarunas, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, sniegtu precīzu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu konsultācijas un izskatītu pieprasījumus, sūdzības un lūgumus.

Tālruņa numurs, tālruņa sarunu ieraksti un sarunu laikā sniegtie dati.

Konsultācijas pa tālruni sniedzam tikai personām, kuras ir vismaz 14 gadus vecas.

Mums ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (piekrītat turpināt sarunu) un mums ir leģitīmas intereses (lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti, sniegtu precīzu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu konsultācijas un izskatītu lūgumus, pieprasījumus vai sūdzības (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)).

Sešus (6) mēnešus pēc sarunas ar jums.

Vēlaties iegādāties dāvanu karti.

Dāvanu kartes veids un noformējums, dāvanu kartes vērtība, veids, kādā vēlaties saņemt dāvanu karti un dāvanas ziņu. Ja klients vēlas nosūtīt dāvanu karti uz citu e-pasta adresi, tiek apstrādāti arī dati par dāvanu kartes saņēmēju, e-pasta adresi un datumu, kurā klients vēlas nosūtīt dāvanu karti.

Noslēdzam ar jums līgumu un pildām līgumsaistības (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), un mums ir jāapkopo informācija saskaņā ar likumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Līguma darbības laikā un piecus (5) gadus pēc līguma izbeigšanas.

Lai kompensētu radušos zaudējumus vai saskaņā ar citiem noteikumiem, nosūtām jums dāvanas.

Kopējā summa, par kādu interneta veikala klienti ir iegādājušies preces, un to klientu vārds, uzvārds un piegādes adrese, kuri interneta veikalā ir iegādājušies preces par vislielāko summu.

Mums ir leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (apstrādāt klientu datus, lai tie varētu saņemt dāvanas).

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc dāvanas nosūtīšanas.

Mūsu mērķis ir pareizi identificēt jūs, lai preces tiktu piegādātas pareizajiem adresātiem.

Klienta vai citas personas, kura saņem preces, vārds, uzvārds, klienta tālruņa numurs, e-pasta adrese, sūtījuma pasūtījuma numurs, pirkuma dati.

Mums ir leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) pienācīgi pārbaudīt klienta identitāti, lai preces tiktu nodotas attiecīgajai personai.

Nodošanas laikā.

Veikt statistikas un tirgus izpēti un datu analīzi.

Dzimšanas gads, dzimums, pilsēta, informācija par tiešsaistē iegādātajām precēm.


 

Izmantojam automatizētu datu analīzi statistikas un tirgus izpētes veikšanai. Neapstrādājam informāciju, kas jūs personalizē analīzes nolūkos. Šādai datu analīzei nav juridiskas vai līdzīgi nozīmīgas ietekmes uz jums.

 

Mums ir leģitīmas intereses uzlabot un paplašināt pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Trīs (3) gadus pēc produkta iegādes.

Lai palīdzētu klientam izvēlēties atbilstoša izmēra produktus, dodam iespēju izmantot trešās puses rīku (sīkdatņu spraudni) ar nosaukumu PRIME AI, kas mums sniedz tikai statistisku, depersonalizētu informāciju par to, cik daudz klientu ir izmantojuši šo rīku un iegādājušies produktus, izmantojot rīka sniegtos izmēru ieteikumus.

Darījuma ID, apģērba izmērs, iegādātā produkta kategorija, PRIME AI ieteiktais apģērba izmērs.

Mums ir leģitīmas intereses uzlabot un paplašināt pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). PRIME AI rīka izmantošana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Datus, kurus sniedzat, veicot noteiktas darbības, izmantojot PRIME AI rīku, Sabiedrība neapstrādā. Plašāka informācija par izmantoto rīku ir pieejama PRIME AI privātuma paziņojumā: Privātuma politika – PRIME AI.

Sazinoties ar jums un rīkojot konkursus un spēles mūsu sociālajos plašsaziņas līdzekļos:

Facebook konts
Apranga Group | Vilnius | Facebook

Instagram konts
Apranga Group (@aprangagroup) • Instagram photos and videos

LinkedIn konts
Apranga Group: My Company | LinkedIn

YouTube kanāls 
APRANGA Group ‒ YouTube

TikTok kanāls
Apranga group (@aprangagroup) | TikTok

Apstrādāsim jūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu konta datus, ko sniedzat mūsu kontos: konta nosaukumu, konta profila attēlu, jūsu reakcijas (“patīk”) uz publicēto informāciju, jūsu ievietotos komentārus, saturu, ko esat publicējis mūsu kontā (piemēram, ja komentāros kopīgojat fotoattēlus vai video).


 

Spēļu un konkursu rīkošanas nolūkā apstrādāsim jūsu personas datus, kā ir aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā.


 

Varat izmantot tiesības iebilst pret personas datu apstrādi sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēs saskaņā ar sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu pārvaldītāju noteikto kārtību.

Apstrādāsim jūsu sniegtos personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), – sniegsim informāciju par jaunumiem, sazināsimies ar mūsu sekotājiem un apmeklētājiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos, pielāgosim mūsu sniegto informāciju un citas kontos veiktās darbības kontu apmeklētāju vajadzībām, pamatojoties uz statistikas informāciju.

Personas dati, ko sniedzat, veicot noteiktas darbības sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēs, tiek apstrādāti un glabāti saskaņā ar sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu pārvaldnieku noteikto kārtību un noteikumiem, un nekādā veidā nevaram to ietekmēt.

Nodrošinām efektīvu un drošu mūsu tīmekļvietnes darbību un cenšamies saprast, kā personas izmanto mūsu tīmekļvietnē piedāvātos pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un radīt jaunus.

IP adrese, operētājsistēmas versija, jūsu izmantotās ierīces parametri, sesijas sākuma laiks un ilgums, mūsu tīmekļvietnē ievadītie vaicājumi, citi statistikas dati un jebkura informācija, kas tiek saglabāta, izmantojot jūsu ierīcē piemērojamās sīkdatnes (plašāku informāciju par izmantotajām sīkdatnēm skatīt mūsu Sīkdatņu paziņojumā).

Mums ir leģitīmas intereses (lai uzraudzītu mūsu pakalpojumu kvalitāti, uzlabotu esošos pakalpojumus un radītu jaunus, nodrošinātu, ka Sabiedrības tīmekļvietne darbojas kvalitatīvi un droši un ka personas, kuras to apmeklē, iegūst attiecīgo informāciju) (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Līdz diviem gadiem (vairāk par sīkdatņu glabāšanas periodiem skatīt mūsu Sīkdatņu paziņojumā).

Krāpšanas novēršana un tiesiskā atbilstība.

Visas personas datu kategorijas, kas ir norādītas šajā Privātuma paziņojumā.

Mums ir leģitīmas intereses aizstāvēt, izvirzīt un īstenot juridiskas prasības, nepieļaut krāpnieciskas un/vai noziedzīgas darbības, vākt pierādījumus par atklātajiem pārkāpumiem un nepieļaut mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Kamēr tiek izmeklēta, apstrādāta un izpildīta prasība. Ja izmeklēšanas laikā pārkāpums netiek konstatēts, dati tiek glabāti vienu (1) gadu no dienas, kad ir pieņemts lēmums izbeigt izmeklēšanu. Ja tiek konstatēts pārkāpums, datus glabā trīs gadus no dienas, kad ir pieņemts lēmums par izmeklēšanas izbeigšanu vai līdz tiesas lēmuma galīgai izpildei.

Iesniedzat pieprasījumu īstenot VDAR noteiktās datu subjektu tiesības, un nodrošinām pieprasījuma īstenošanu.

Atkarībā no tā, kādus personas datus sniedzat: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, reģistrācijas numurs, juridiskā partnera kods, personu apliecinoša dokumenta kopija, pieprasījums datu subjekta tiesību īstenošanai, pieprasījuma datums, pieprasījuma iesniegšanas vieta, norādītais veids, kādā ir sniedzama atbilde uz pieprasījumu, pieprasījuma saturs un cita datu subjekta pieprasījumā norādītā informācija, atbilde datu subjektam, cita informācija saistībā ar datu subjekta tiesību īstenošanu.

Mums ir juridisks pienākums (nodrošināt datu subjektu tiesību īstenošanu (VDAR III nodaļa)).

Pieprasījumi tiek glabāti piecus (5) gadus no atbildes saņemšanas dienas.


1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2016/679 [2016. gada 27. aprīlis] par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu Nr. 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula)


      3. KUR IEGŪSTAM INFORMĀCIJU PAR JUMS UN KĀDA INFORMĀCIJA JUMS MUMS IR JĀSNIEDZ?

Lūdzu, skatiet atbildi iepriekšējā 2. punktā – jums ir jāsniedz par sevi nepieciešamā informācija:

 • lai mēs varētu noslēgt ar jums līgumus un izpildīt savas līgumsaistības;

 • ja nesniegsiet norādīto informāciju, nevarēsim noslēgt līgumus un izpildīt savas līgumsaistības ar jums un/vai jūsu pārstāvētajām personām.

Lielāko daļu informācijas sniedzat pats, taču varam saņemt daļu informācijas par jūsu personas datiem no citiem klientiem, piemēram, ja viņi iegādājas jums dāvanu karti.

      4. KAM NODODAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Jūsu personas datus nododam trešām personām, kas mums palīdz veikt un administrēt pakalpojumu sniegšanu jums:

 • uzņēmumiem, kas sniedz programmatūras uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, tostarp uzņēmumiem, kas sniedz zvanu ierakstīšanas pakalpojumus;

 • uzņēmumiem, kas sniedz piegādes pakalpojumus, lai piegādātu jums preces jūsu norādītajās adresēs;

 • maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;

 • tirgvedības uzņēmumiem;

 • Apranga Group piederošiem uzņēmumiem, ja tie ir atbildīgi par konkrētu tiem uzticētu specifisku funkciju izpildi;

 • uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas, plašsaziņas līdzekļu plānošanas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas pakalpojumus;

 • uzņēmumiem, kas sniedz SMS pakalpojumus;

 • varam nodot statistikas informāciju uzņēmumam, kas sniedz MI lieluma ieteikumu rīka pakalpojumus, tikai ja tā neidentificē pircēju.

Jūsu personas dati var tikt nodoti arī:

 • tiesībaizsardzības iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

 • valsts iestādēm un tiesām, ja šādu pienākumu paredz piemērojamie tiesību akti.

      5. VAI JŪSU DATI TIKS NODOTI ĀRPUS EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS?2

Vairumā gadījumu personas dati tiek apstrādāti un nosūtīti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā, bet, ja tas ir nepieciešams noteiktu pakalpojumu sniegšanai, datus var nosūtīt un apstrādāt ārpus iepriekšminētajām teritorijām, ja tiek ņemts vērā atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis. Ja to atļauj tiesību akti un ja tas ir nepieciešams šā Privātuma paziņojuma 4. punktā minēto iemeslu dēļ, izpaužam informāciju par jums:

 • pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, tas nozīmē, ka Eiropas Komisija ir atzinusi valsti, kurā trešā persona ir reģistrēta un/vai darbojas, par tādu, kas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni;

 • ja esam noslēguši līgumu ar trešo personu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas apstiprinātajiem standartlīguma punktiem;

 • ja esam saņēmuši atļauju no Datu valsts inspekcijas;

 • ja ir iespējams, izmantojot citus iespējamos personas datu aizsardzības pasākumus un izņēmumus.


2 Eiropas Ekonomikas zonā ir iekļautas visas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

      6. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

 • Tiesības piekļūt apstrādājamajiem personas datiem

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai apstrādājam jūsu personas datus, kā arī tiesības piekļūt jūsu personas datiem, kurus apstrādājam, un informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, un tās nozīmi un sekām attiecībā uz jums.

 • Tiesības labot

Ja jūsu reģistrācijas veidlapā sniegtie dati ir mainījušies vai uzskatāt, ka mūsu apstrādājamā informācija par jums ir neprecīza vai nepareiza, jums ir tiesības pieprasīt šīs informācijas maiņu, piesakoties savā kontā; ja to nav iespējams izdarīt, jums ir tiesības labot datus, paziņojot mums par to pa e-pastu [email protected]t vai nosūtot datu subjekta pieprasījumu pa e-pastu [email protected] Lietuvā, [email protected] vai [email protected] Latvijā, vai [email protected] vai [email protected] Igaunijā. 

 • Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un datu apstrāde, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, tiks pārtraukta. Dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka vairs nevarēsim nodrošināt jums iespēju turpināt izmantot mūsu pakalpojumus. Varat pielāgot (atsaukt vai atkārtoti sniegt) savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un informāciju par precēm jaunumu sadaļā savā kontā. Nosūtot tiešās tirgvedības satura informāciju datu subjektam pa e-pastu vai citā veidā, nodrošinām klientam ērtu, bezmaksas un vienkāršu (vieglu) iespēju pārtraukt šīs informācijas saņemšanu. Klientam tikai ir jānoklikšķina uz informācijas paziņojumā vai jaunumu biļetenā norādītās saites, lai atteiktos no abonēšanas. Pēc atteikšanās no informatīvu paziņojumu vai jaunumu biļetenu saņemšanas tiek atsaukta arī datu subjekta piekrišana (turpmāk saņemt jaunumus) attiecībā uz personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos.

 • Tiesības iesniegt sūdzību

Ja uzskatāt, ka apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, vienmēr lūdzam vispirms tieši sazināties ar mums. Uzskatām, ka, labticīgi cenšoties, spēsim kliedēt visas jūsu šaubas, apmierināt jūsu pieprasījumus un labot pieļautās kļūdas. Ja neapmierina mūsu piedāvātais problēmas risinājums vai uzskatāt, ka neveiksim nepieciešamās darbības saskaņā ar jūsu pieprasījumu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Lietuvā – Datu valsts aizsardzības inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Viļņa, Lietuva; e-pasta adrese: [email protected]), Latvijā – Latvijas Republikas Valsts datu inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, e-pasta adrese: [email protected]), Igaunijā – Igaunijas Republikas Datu aizsardzības inspekcija (Tatari 39, 10134, Tallina; e-pasta adrese: [email protected]).

 • Tiesības iebilst pret apstrādi, ja tā pamatojas uz leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārziņa) leģitīmo interešu līdzsvaru, jūsu iebildums var nozīmēt, ka, izbeidzot jūsu datu apstrādi, kas pamatojas uz mūsu leģitīmajām interesēm, vairs nevarēsim nodrošināt jums iespēju turpināt izmantot mūsu pakalpojumus. 

 • Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

Atsevišķos datu apstrādes tiesību aktos noteiktos apstākļos (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, datu apstrādes pamats ir zudis u. c.) jums ir tiesības pieprasīt, lai dzēšam jūsu personas datus. 

 • Tiesības ierobežot apstrādi

Atsevišķos datu apstrādes tiesību aktos noteiktos apstākļos (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, apstrīdat datu precizitāti, esat iebilduši pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm u. c.) jums ir arī tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāņem vērā, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un šī ierobežojuma laikā, iespējams, nevarēsim jums nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. 

 • Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus citam datu pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību). Šīs tiesības attiecas tikai uz datiem, kas mums ir sniegti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai saskaņā ar līgumu, un ja dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem. 

 • Tiesības iebilst pret pilnībā automatizētu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret pilnībā automatizēta lēmuma, tostarp profilēšanas, izmantošanu, ja minētajai lēmumu pieņemšanai ir juridiskas sekas vai līdzīga būtiska ietekme uz jums.

      7. KĀ VARAT IZMANTOT SAVAS TIESĪBAS?

Lai īstenotu šā Privātuma paziņojuma 6. punktā norādītās tiesības, varat:

 • personīgi iesniegt pieprasījumu par datu subjektu tiesību īstenošanu (turpmāk – Pieprasījums)3 Sabiedrības juridiskajā adresē vai datu aizsardzības speciālistam šā Privātuma paziņojuma 10. punktā norādītajās adresēs (iesniedzot pieprasījumu, lūgsim jums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu);
 • nosūtīt Pieprasījumu Sabiedrībai vai datu aizsardzības speciālistam, izmantojot šā Privātuma paziņojuma 10. punktā norādītās pasta adreses (ja neesat mūsu klients, lūdzu, pievienojiet Pieprasījumam sava personu apliecinoša dokumenta kopiju);

 • nosūtīt Pieprasījumu Sabiedrībai vai datu aizsardzības speciālistam uz šā Privātuma paziņojuma 10. punktā norādītajām adresēm pa e-pastu (pa e-pastu iesniegtais Pieprasījums ir jāparaksta ar drošu, kvalificētu elektronisko parakstu);

 • iesniedzot pieprasījumu ar pārstāvja starpniecību, pieprasījumam ir jāpievieno tiesību aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pārstāvību apliecinošs dokuments vai tā kopija, kā arī informācija par to, kā jūs vēlētos saņemt atbildi par Datu subjekta tiesību īstenošanu;

 • datu pārzinis pēc Pieprasījuma saņemšanas un izvērtējot savas darbības specifiku, pieprasījuma saturu un pieejamo informāciju par Datu subjektu, var pieprasīt Datu subjekta identitātes papildpārbaudi, ja pastāv šaubas par Datu subjekta identifikāciju;

 • Sabiedrībā noteiktos gadījumos Datu subjektiem var tikt dota iespēja pašiem pārvaldīt savas kā Datu subjekta tiesības, piemēram, savos kontos Tīmekļvietnēs  www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee vai Mobilajā lietotnē Datu subjekti var mainīt sava konta datus vai dzēst savu kontu.


3 Ieteicams izmantot šeit pieejamo veidlapu “Pieprasījums izmantot datu subjektu tiesības”.

      8. VAI PROFILĒJAM JŪS UN PIEŅEMAM AUTOMATIZĒTUS LĒMUMUS?

Sabiedrība var profilēt jūs statistikas vajadzībām vai lai nepieļautu nevēlamu tirgvedības piedāvājumu nosūtīšanu.

      9. VAI TĪMEKĻVIETNĒ UN MOBILAJĀ LIETOTNĒ TIEK IZMANTOTAS SĪKDATNES?

Jā, Tīmekļvietnē izmantojam sīkdatnes – vairāk par mūsu izmantotajām sīkdatnēm varat uzzināt Sīkdatņu paziņojumā. Tomēr Mobilajā lietotnē sīkdatnes netiek vāktas.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu ierīces (piemēram, datora, mobilā tālruņa, planšetdatora) pārlūkprogrammā, kad pārlūkojat tīmekļvietnes. Līdzīgiem nolūkiem tiek izmantotas arī citas tehnoloģijas, tostarp dati, ko saglabājam jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā vai ierīcē, ar ierīci saistītie identifikatori un cita programmatūra. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas, lai tīmekļvietnes varētu darboties vai varētu darboties labāk un efektīvāk.

Atbilstoši mērķim sīkdatnes var iedalīt kategorijās: nepieciešamās, funkcionālās, statistikas, tirgvedības vai citas. Sīkdatnes tiek saglabātas tikai tad, ja apstiprināt savu piekrišanu Tīmekļvietnes sākumlapas paziņojumā, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kurām piekrišana nav nepieciešama. 

Analīzes un citiem mērķiem izmantojam trešo personu pakalpojumus (piemēram, Google Analytics, Facebook). Šādā gadījumā mums ir pieejami tikai apkopotie dati, un neizmantojam sīkdatnes, lai identificētu konkrētu personu, taču pakalpojumu sniedzējam un citām trešām personām var būt piekļuve jūsu personas datiem. Vairāk informācijas par to, kā Google un citas trešās personas apstrādā jūsu personas datus, ir pieejams to privātuma politikās (Google privātuma politika ir pieejama šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US; informācija par personas datu apstrādi, izmantojot Facebook, ir pieejama šeit: https://www.facebook.com/policies/cookies).

Vairāk informācijas par to, kā varat pārvaldīt sīkdatnes vai dzēst tās savā ierīcē, iegūsiet Sīkdatņu paziņojumā.

      10. KĀ VARU SAZINĀTIES AR UZŅĒMUMU VAI DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU?

Ja jums rodas jautājumi, komentāri vai sūdzības par to, kā vācam, izmantojam un glabājam informāciju par jums, vai ja vēlaties izmantot savas kā datu subjekta tiesības, varat sazināties

 • ar Sabiedrību Lietuvā, adrese: Ukmergės g. 362, LT-14311, Viļņa; ar Sabiedrību Latvijā, adrese: Elizabetes 51, LV-1010, Rīga; ar Sabiedrību Igaunijā, adrese: Rotermanni 18/1, 10111,Tallina; tālr.: +370 5 207 8801, e-pasts: [email protected];

      11. PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS: IZMAIŅAS UN SPĒKĀ ESĪBA

   Paturam tiesības grozīt Privātuma paziņojumu, informējot par grozījumiem vai papildinājumiem Tīmekļvietnē un Mobilajā lietotnē.

Iepriekšējais Privātuma paziņojums ir pieejams šeit.