Privātuma politika

 

Mēs saprotam personas datu aizsardzības nozīmi, tāpēc cienām un aizsargājam jūsu privātumu un personas datus. Šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) varat iepazīties ar savām tiesībām un informāciju par jūsu personas datu apstrādi, kad izmantojat tīmekļa vietni www.soulz.lt (turpmāk – Tīmekļa vietne) un (vai) SOULZ mobilo lietotni (turpmāk – Mobilā lietotne).

Ja jūs izmantojat Tīmekļa vietni un (vai) Mobilo lietotni, mēs uzskatīsim, ka esat iepazinies ar šajā Privātuma politikā sniegto informāciju un tirdzniecības akciju sabiedrībai “APRANGA” (turpmāk – Sabiedrība vai mēs) piešķirat tiesības apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar Privātuma politikā paredzētajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, neizmantojiet Tīmekļa vietni un (vai) Mobilo lietotni. 

KAS IR JŪSU PERSONAS DATU PĀRZINIS?

Tīmekļa vietnes un Mobilās lietotnes administrēšanas laikā apstrādāto jūsu personas datu pārzinis ir tirdzniecības akciju sabiedrība “APRANGA”, reģistrācijas numurs 121933274, juridiskā adrese: Ukmergės g. 362, Viļņa. 

Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pasta adresi [email protected] (Lietuva), [email protected] (Latvija), [email protected] (Igaunija). 

NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS VĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Vairumā gadījumu jūsu personas datus mēs saņemam tieši no jums. Jūs sniedzat savus personas datus, kad reģistrējat kontu e-veikalā, veicat preču pasūtījumu vai iesniedzat pieprasījumus, iesniegumus, sūdzības, kā arī citos veidos. Atsevišķos gadījumos jūsu personas datus mēs iegūstam arī no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai kompetentām iestādēm, ja tam ir juridisks pamats.

UZ KĀDA JURIDISKA PAMATA MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Šajā Privātuma politikā norādītajos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz šādiem juridiskiem pamatiem:

 • lai izpildītu līgumsaistības (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • lai izpildītu juridiskos pienākumus un tiesību aktos noteiktās prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • lai īstenotu savas vai trešo personu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • uz jūsu piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS UN KĀDOS NOLŪKOS MĒS APSTRĀDĀJAM?

 • Konta administrēšana Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē, preču pasūtījumu izpilde, atpakaļatdošanas administrēšana

Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes veids, preču piegādes adrese, konta pieteikšanās dati, aktivitātes kontā, tostarp klienta izvēles, saglabāto pirkumu saraksts un pārlūkošanas tehniskie dati (IP adrese, pieteikšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija), paraksts (ja pats pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, preču cenas un piešķirtās atlaides, maksājuma veids un informācija par maksājumiem, pēc lietotāja izvēles – informācija par atrašanās vietu (piem., valsts, GPS koordinātas, ģeogrāfiski ierobežota teritorija u. c.). Ja vēlaties iegādāties dāvanu karti, mēs vācam arī šādus datus: dāvanu kartes veids un dizains, dāvanu kartes vērtība, dāvanu kartes saņemšanas veids un apsveikuma teksts. Gadījumos, kad klients vēlas, lai dāvanu karte tiktu nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi, mēs apstrādājam arī datus par tās personas e-pasta adresi, kurai dāvanu karte ir paredzēta, un datumu, kurā klients vēlas nosūtīt dāvanu karti.

 • Pasūtījumu iesniegšana un izpilde bez konta reģistrēšanas

Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes veids, preču piegādes adrese, maksājuma veids un informācija par maksājumiem. Ja vēlas iegādāties dāvanu karti, papildus tiek apstrādāti tie paši personas dati, kas norādīti arī iepriekšējā punktā.

 • Atgādinājumu sūtīšana par preču grozā esošām neapmaksātām precēm

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses pienācīgi informēt klientus par neapmaksātām precēm grozā un mūsu klientu leģitīmās intereses saņemt informāciju par neapmaksātām precēm grozā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: e-pasta adrese, informācija par preču grozā atstātām neapmaksātām precēm.

 • Identifikācija

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses pienācīgi pārliecināties par klienta identitāti, lai preces tiktu nodotas noteiktai personai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: klienta vai cita preču saņēmēja vārds un uzvārds, klienta tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par pirkumu.

 • Piedāvājumu un ar precēm saistītas informācijas sniegšana, izmantojot e-pastu, SMS, InApp un aktīvos paziņojumus Mobilajā lietotnē

Juridiskais pamats: piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimšanas diena un mēnesis, abonējamās jaunumu vēstules un (vai) SMS veids.

 • Iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu un atsauksmju izskatīšana

Juridiskais pamats: līgumsaistību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), juridisko pienākumu un tiesību aktos noteikto prasību izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums, cita iesniegumā, sūdzībā, pieprasījumā vai atsauksmē ietvertā informācija: notikums, saistībā ar kuru vēršas, un ar to saistītie apstākļi, pievienotie dokumenti un (vai) dati.

Lesniegumā par preču atpakaļatdošanu ir jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, adrese un preču atpakaļatdošanas iemesls.

 • Tīmekļa vietnes un (vai) Mobilās lietotnes pārlūkošanas pieredzes uzlabošana, Tīmekļa vietnes un (vai) Mobilās lietotnes lietotāju uzvedības un plūsmas analīze

Juridiskais pamats: piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), izņemot nepieciešamās sīkdatnes.

Personas datu kategorijas: Tīmekļa vietnē izmantojamās sīkdatnes. Informācija par izmantotajām sīkdatnēm sniegta sadaļā Sīkdatņu izmantošana. 

 • Statistika un tirgus izpēte

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses pilnveidot un paplašināt pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: dzimšanas gads, dzimums, pilsēta, informācija par e-veikalā iegādātajām precēm.

Veicot statistikas un tirgus izpēti, mēs izmantojam automatizētu datu analīzi. Analīzes nolūkos mēs neapstrādājam personalizējošu informāciju. Datu analīze statistikas un tirgus izpētes jomā ļauj mums pieņemt svarīgus biznesa lēmumus. Šai datu analīzei attiecībā uz jums nav nekādu juridisku vai tamlīdzīgu būtisku seku.

 • Krāpšanas novēršana un juridisko prasību izpilde

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses aizstāvēt, iesniegt un īstenot juridiskās prasības, novērst un (vai) apturēt krāpniecisku vai noziedzīgu darbību, vākt pierādījumus par konstatētiem pārkāpumiem un novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: visas personas datu kategorijas, kas norādītas šajā Privātuma politikā.

 • Dāvanu sūtīšana klientiem

Juridiskais pamats: mūsu leģitīmās intereses iepriecināt klientus ar dāvanām (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu kategorijas: kopējā summa, par kādu e-veikala klienti ir iegādājušies preces, to klientu vārds, uzvārds un preču piegādes adrese, kuri e-veikalā ir iegādājušies preces par vislielākajām summām.

PERSONAS DATU APSTRĀDES UN GLABĀŠANAS TERMIŅI

 • Konta reģistrēšana un administrēšana, pirkuma datu apstrāde, administrējot un veicot preču pasūtījumus, kā arī atdodot atpakaļ preces: konta reģistrēšanai un administrēšanai nepieciešamie personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr tiek izmantots konts. Ja klients ne reizi nav pieteicies savā kontā Tīmekļa vietnē divus gadus pēc kārtas, konts tiek dzēsts. Jūsu sniegto piekrišanu konta reģistrēšanai mēs glabāsim 1 (vienu) gadu pēc piekrišanas derīguma termiņa beigām. Saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām grāmatvedības un nodokļu dokumenti tiek glabāti, ievērojot tiesību aktos paredzētos termiņus. Pārējie dati par pirkumu tiek glabāti 5 (piecus) gadus no pirkuma operācijas datuma.
 • Pasūtījumu iesniegšana un izpilde bez konta reģistrēšanas: saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām grāmatvedības un nodokļu dokumenti tiek glabāti, ievērojot tiesību aktos paredzētos termiņus. Pārējie personas dati tiks glabāti 2 (divus) gadus no pasūtījuma iesniegšanas dienas.
 • Atgādinājumu sūtīšana par preču grozā esošām neapmaksātām precēm: ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no dienas, kad jūs pēdējoreiz esat pieteicies savā kontā, vai līdz brīdim, kad esat atteicies no šādiem e-pasta ziņojumiem.
 • Identifikācija: tik ilgi, kamēr tiek izmantots konts.
 • Piedāvājumu un ar precēm saistītas informācijas sniegšana: 3 (trīs) gadi no piekrišanas datuma vai līdz piekrišanas derīguma termiņa beigām.
 • Iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu un atsauksmju izskatīšana: 12 mēneši no iesnieguma, sūdzības, pieprasījuma vai atsauksmes iesniegšanas datuma vai līdz likumā noteiktā prasības pieteikuma noilguma termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem ir ilgāks.
 • Tīmekļa vietnes pārlūkošanas pieredzes uzlabošana, Tīmekļa vietnes lietotāju uzvedības un plūsmas analīze: datu apstrādes termiņi ir norādīti Sīkdatņu politikā.
 • Statistika un tirgus izpēte: 3 (trīs) gadi.
 • Krāpšanas novēršana un juridisko prasību izpilde: kamēr notiek prasības izmeklēšana, izskatīšana un izpilde. Ja izmeklēšanas laikā nekonstatē pārkāpumu, dati tiek glabāti 1 (vienu) gadu no dienas, kad pieņemts lēmums par izmeklēšanas izbeigšanu. Ja konstatē pārkāpumu, dati tiek glabāti 3 (trīs) gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par izmeklēšanas izbeigšanu, vai līdz galīgā tiesas sprieduma izpildei.
 • Dāvanu sūtīšana klientiem: 30 dienas no dāvanas nosūtīšanas dienas.
 • Pēc šajā Privātuma politikā noteiktā jūsu datu apstrādes un glabāšanas termiņa beigām mēs iznīcinām jūsu datus, savukārt Privātuma politikā norādītajos gadījumos uzticami un neatgriezeniski anonimizējam jūsu datus pēc iespējas ātrāk un tādā termiņā, kas saprātīgi un pamatoti ir nepieciešams šādai darbībai.

Jūsu personas datu glabāšana ilgāk, nekā īpaši norādīts šajā Privātuma politikā, var tikt veikta tikai tad, ja:
– ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties no prasībām, pretenzijām vai prasības pieteikumiem un īstenot savas tiesības;
– ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu darbību, par kuru tiek veikta izmeklēšana;
– jūsu dati ir nepieciešami strīda vai sūdzības pienācīgai atrisināšanai;
– ir nepieciešamas rezerves kopijas un citos tamlīdzīgos nolūkos;
– pastāv citi tiesību aktos paredzēti pamati.

KURĀM TREŠĀM PERSONĀM UN KĀDOS GADĪJUMOS NODODAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datus mēs sniedzam trešām personām, kas mums palīdz veikt un administrēt pakalpojumu sniegšanu jums:

 • uzņēmumiem, kas sniedz programmatūras uzraudzības un uzturēšanas pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kas sniedz piegādes pakalpojumus, lai piegādātu preces uz jūsu norādītajām adresēm;
 • maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;
 • uzņēmumiem, kas sniedz tirgvedības un mārketinga pakalpojumus;
 • APRANGA grupas uzņēmumiem, ja tie ir atbildīgi par konkrētu tiem uzticētu funkciju veikšanu, kas ir nepieciešamas, lai jums sniegtu piedāvājumus;
 • uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas, plašsaziņas līdzekļu plānošanas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kas sniedz SMS sūtīšanas pakalpojumus.

Jūsu personas dati var tikt sniegti arī:

 • tiesībaizsardzības iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā;
 • valsts iestādēm un tiesām, ja piemērojamie tiesību akti paredz šādu pienākumu.

Dati, ko mēs vācam no jums, tiek apstrādāti Eiropas Savienības teritorijā, bet tie var tikt nosūtīti vai glabāti arī ārpus Eiropas Savienības. Sniedzot personas datus ārpus ES/EEZ, mēs piemērojam VDAR V nodaļā paredzētos datu nosūtīšanas pamatus un pietiekamus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu drošību. 

KAS IR SĪKDATNES UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS TIEK IZMANTOTAS?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas automātiski, kad jūs pārlūkojat mūsu Tīmekļa vietni, un tiek saglabātas jūsu izmantotajā ierīcē (datorā vai mobilajā tālrunī). Sīkdatne satur anonīmu informāciju, un to no pārlūkojamās vietnes servera nosūta uz jūsu datoru vai mobilo tālruni. Sīkdatnes var būt sesijas vai pastāvīgās. Sesijas sīkdatnes pastāv no brīža, kad atverat pārlūkprogrammu, līdz brīdim, kad to atkal aizverat. Kad aizverat pārlūkprogrammu, šīs sīkdatnes automātiski tiek dzēstas. Pastāvīgajām sīkdatnēm ir iepriekš iestatīts derīguma termiņš, un tās paliek jūsu pārlūkprogrammā, kamēr beidzas to derīguma termiņš vai jūs tās izdzēšat.

Sīkdatnes var iedalīt pēc to mērķa: nepieciešamās, funkcionālās, statistiskas, mārketinga un citas. Sīkdatnes tiek ierakstītas tikai tad, ja jūs apstiprināt savu piekrišanu paziņojumā Tīmekļa vietnes sākumlapā, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kurām piekrišana nav nepieciešama. 

Analīzes un citos nolūkos mēs izmantojam trešo personu (piem., Google Analytic, Facebook) pakalpojumus. Šajā gadījumā mums ir piekļuve tikai apkopotiem datiem, un mēs neizmantojam sīkdatnes, lai identificētu konkrētu personu, taču pakalpojumu sniedzējam un citām trešām personām var būt piekļuve jūsu personas datiem. Vairāk informācijas par to, kā Google un citas trešās personas apstrādā jūsu personas datus, atradīsiet privātuma politikās (Google privātuma politiku var atrast šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, informāciju par personas datu apstrādi, kas tiek veikta, izmantojot Facebook, var atrast šeit https://www.facebook.com/policies/cookies). Jebkurā gadījumā mēs nekontrolējam Google un citu trešo personu vietnes un neesam atbildīgi par to saturu. Vēršam uzmanību, ka, pieņemot trešo personu sīkdatnes, jūs piekrītat attiecīgo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikai.

Šīm trešām personām var būt piekļuve informācijai, kas savākta, izmantojot trešo personu izmantotās sīkdatnes. Vairāk informācijas par šīm sīkdatnēm un trešām personām, kurām var būt piekļuve savāktajai informācijai, var atrast šo trešo personu sīkdatņu privātuma politikā.

Ja vēlaties, varat mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai jūs tiktu informēts, kad sīkdatne ir ieslēgta vai atjaunināta, kā arī lai varētu izvēlēties atļautās vai aizliegtās sīkdatnes un bloķēt tās. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, kā tās pārvaldīt vai dzēst, varat apmeklēt www.allaboutcookies.org. Ja mainīsiet pārlūkprogrammas iestatījumus, sīkdatnes netiks saglabātas, bet ņemiet vērā, ka tādā gadījumā, iespējams, nevarēsiet izmantot visas Tīmekļa vietnes funkcijas. 

Sīkāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm ir atrodama šeit: https://soulz.lt/lt/page/slapuku-naudojimas.

KĀDAS IR DATU SUBJEKTU TIESĪBAS UN KĀ VARAT TĀS ĪSTENOT?

 • Tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem jūsu personas datiem

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā arī tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem jūsu personas datiem un informācijai par datu apstrādes nolūkiem, apstrādāto datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu saņemšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, kā arī tās ietekmi un sekām attiecībā uz jums.

 • Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies dati, kurus esat mums sniedzis savā reģistrācijas anketā, vai ja uzskatāt, ka informācija, ko mēs apstrādājam par jums, ir neprecīza vai nepareiza, jums ir tiesības pieprasīt mainīt šo informāciju, piesakoties savā kontā, un, ja to neizdodas izdarīt, jums ir tiesības labot datus, paziņojot mums par to pa e-pastu [email protected] vai [email protected] Lietuvā, [email protected] vai [email protected] Latvijā, [email protected] vai [email protected] Igaunijā. 

 • Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja mēs apstrādājam jūsu datus uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un datu apstrāde, kas tiek veikta uz jūsu piekrišanas pamata, tiks izbeigta. Atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt, ka mēs vairs nevarēsim jums nodrošināt iespēju turpināt izmantot mūsu pakalpojumus. Savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un informāciju par precēm varat koriģēt (atsaukt vai piešķirt no jauna) savā kontā, sadaļā “Jaunumu vēstules”. Nosūtot informāciju datu subjektam pa e-pastu vai citā formā tiešās tirgvedības nolūkos, mēs nodrošinām klientam ērtu, bezmaksas un vienkāršu (vieglu) iespēju atteikties no turpmākas šādas informācijas saņemšanas. Jums tikai jānoklikšķina uz informatīvajā ziņojumā vai jaunumu vēstulē esošās saites, lai atteiktos no abonementa. Atsakoties no informatīvo ziņojumu un jaunumu vēstuļu sūtīšanas pakalpojuma, tiek atsaukta arī datu subjekta piekrišana (turpmāk saņemt jaunumu vēstules) personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkā.

 • Tiesības iesniegt sūdzību

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vienmēr lūdzam vispirms sazināties tieši ar mums. Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem spēsim kliedēt visas jūsu šaubas, izpildīt jūsu lūgumus un labot mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs. Ja jūs neapmierina mūsu piedāvātais problēmas risinājuma veids vai ja, jūsuprāt, mēs neveicam nepieciešamos pasākumus pēc jūsu lūguma, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Lietuvā – Valsts datu aizsardzības inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Viļņa, Lietuva; e-pasts: [email protected]), Latvijā – Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, e-pasts: [email protected]), Igaunijā – Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijai (Tatari 39, 10134, Tallina; e-pasts: [email protected]).

 • Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas mērķus un līdzsvaru starp abu pušu (gan jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārziņa) leģitīmām interesēm, jūsu iebildums var nozīmēt, ka mēs nevarēsim jums nodrošināt iespēju turpināt izmantot pakalpojumus pēc tam, kad pārtrauksim jūsu datu apstrādi, kas balstīta uz mūsu leģitīmām interesēm. 

 • Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos uzskaitītajiem apstākļiem (ja personas datu apstrāde tiek veikta nelikumīgi, ja ir zudis datu apstrādes pamats u. c.), jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus. 

 • Tiesības ierobežot apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos uzskaitītajiem apstākļiem (ja personas datu apstrāde tiek veikta nelikumīgi, jūs apstrīdat datu precizitāti, jūs esat iebildis pret datu apstrādi, kas balstīta uz mūsu leģitīmām interesēm, u. c.), jums arī ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Tomēr mums jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežojuma dēļ un šāda ierobežojuma laikā mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt pakalpojumus. 

 • Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam datu pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību). Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, kas mums ir sniegti uz jūsu piekrišanas vai līguma pamata, un ja datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. 

PIEPRASĪJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Lai izmantotu iepriekš uzskaitītās datu subjektu tiesības, iesniedziet rakstisku pieprasījumu mūsu datu aizsardzības speciālistam Lietuvā pa e-pastu [email protected], Latvijā [email protected], Igaunijā [email protected].

Lai aizsargātu visu mūsu pircēju datus no nelikumīgas izpaušanas, mums būs pienākums identificēt jūs pēc jūsu pieprasījuma sniegt datus vai īstenot citas jūsu tiesības. Šai nolūkā mēs varam lūgt jums norādīt jūsu reģistrācijas anketā / pirkuma pasūtījuma anketā norādītos aktuālos datus (piem., vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), un mēs salīdzināsim, vai jūsu norādītie dati atbilst attiecīgajiem datiem.

Saņemot jūsu pieprasījumu īstenot jebkuras jūsu tiesības un pēc iepriekš minētās pārbaudes procedūras sekmīgas pabeigšanas, mēs apņemamies sniegt jums informāciju par mūsu veiktajām darbībām pēc jūsu iesniegtā pieprasījuma nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas. Ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības pagarināt viena mēneša termiņu vēl par diviem mēnešiem, informējot jūs pirms pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja jūsu pieprasījums ir iesniegts elektroniski, arī mēs jums atbildēsim elektroniski, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., ārkārtīgi liela informācijas apjoma dēļ) vai ja jūs lūgsiet mums atbildēt citā veidā.
Mēs atteiksimies apmierināt jūsu pieprasījumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski informējot jūs.

PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪJUMI UN SPĒKĀ ESAMĪBA

Mēs paturam tiesības grozīt Privātuma politiku. Paziņojums par tās grozījumiem vai papildinājumiem tiks publicēts Tīmekļa vietnē.

Privātuma politika pēdējoreiz tika atjaunināta 23.05.2022.

Privātuma politikas iepriekšējo versiju atradīsiet šeit: [Privātuma politika].